Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Silmu-kurssi 70404


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka
29.04.2019 - 03.05.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
18.11.2019 - 22.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
21.09.2020 - 25.09.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka
22.11.2019 - 22.11.2019 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10 , aikuisten omaisten paikkoja 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, jotka sairastavat kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Kurssille voidaan valita myös väliaikaisesti pois työelämästä sairauslomalla tai työttömänä olevia kuntoutujia. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaava tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– jotka sairastavat vakaassa vaiheessa olevaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä
– joiden hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti ja hoidolla on saavutettu sellainen vaste, että kuntoutuksen voidaan arvioida olevan oikea-aikaista mm. keskittymiskyky ja jaksaminen huomioiden
– joiden hoitosuhde julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon, opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon jatkuu myös kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen
– jotka pystyvät osallistumaan, hyötymään ja muutoin soveltuvat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kurssille ei valita henkilöitä,
– joiden tavoitteena ei ole työhön tai opintoihin palaaminen tai niissä jatkaminen
– joilla on vaikea-asteinen tai huonossa hoitotasapainossa oleva psyykkinen häiriö, kuten esimerkiksi vaikea-asteinen masennus
– joilla on vakavia psyykkisiä oireita, kuten esimerkiksi itsetuhopyrkimyksiä, kurssille osallistumista rajoittavaa ahdistuneisuusoireilua tai tunne-elämän epävakautta
– joilla on selvää toimintakyvyn huonontumista päivittäisissä perustoiminnoissa ja/tai sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa
– jotka eivät kykene osallistumaan, hyötymään tai muutoin sovellu ryhmämuotoiseen toimintaan
– joilla jokin muu sairaus estää kuntoutukseen osallistumisen
– joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma
– jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– parempi itsetuntemus ja omien tarpeiden kuuntelu
– itseluottamuksen ja pystyvyyden tunteen lisääntyminen
– ammatillisen itsetunnon ylläpitäminen ja parantaminen
– työn vaatimusten ja omien voimavarojen yhteensovittaminen
– sosiaalisen osallisuuden ja tukiverkostojen vahvistuminen
– kuntoutumista edistävien tekijöiden löytäminen ja vahvistaminen
– liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Huoltoliitto ry Kunnonpaikka , (Kelan yritystunniste 01090300001), Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Jani Heikkurinen , Puh. 0447889493 , Faksi 017-4652769 , Sähköpostiosoite : jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi

Kurssipaikan tiedot
Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Yhteyshenkilö : Jani Heikkurinen , Puh. 0447889493 , Faksi 017-4652769 , Sähköpostiosoite : jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com