Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Verso-kurssi 70490


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Vaikeat mielenterveyden häiriöt, pitkään sairastaneet
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
18.02.2019 - 22.02.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
12.08.2019 - 16.08.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
10.02.2020 - 14.02.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 0, joista vapaana 0
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka ovat pitkään sairastaneet mielenterveyden häiriöitä. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– jotka ovat sairastaneet pitkään skitsofreniaa ja/tai muita psykooseja, hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti terveydenhuollossa ja lisäksi tarvitaan kuntoutuksellisia toimia
– jotka ovat sairastaneet pitkään vaikeaa tai psykoottista masennusta
– jotka ovat sairastaneet pitkään pakko-oireista häiriötä
– jotka ovat sairastaneet pitkään vaikeita, toimintakykyä merkittävästi alentavia ahdistuneisuushäiriöitä
– joilla on voimassa oleva hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon kuntoutuskurssi niveltyy.

Kurssille ei valita henkilöitä,
– jotka eivät kykene toimimaan ryhmässä
– joille ryhmämuotoinen kuntoutus ei ole oikea kuntoutuksellinen toimenpide
– joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma
– jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– arjen hallinnan tukeminen
– omien voimavarojen ja itseluottamuksen vahvistaminen
– aktivointi ja tukeminen omaa elämää koskevien tavoitteiden laatimisessa
– kannustaminen elämäntapamuutoksiin
– kuntoutumista edistävien keinojen löytäminen
– sosiaalisen osallisuuden ja tukiverkostojen vahvistuminen
– psykososiaalisen toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Vetrea Terveys Oy / Iisalmi , (Kelan yritystunniste 18608719000), Pohjolankatu 15, 74100 IISALMI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Riitta Murtola , Puh. 040-1361220 , Faksi 017- 7670340 , Sähköpostiosoite : riitta.murtola@vetrea.fi

Kurssipaikan tiedot
Vetrea Terveys Oy / Iisalmi, Meijerikatu 4, 74100 IISALMI
Yhteyshenkilö : Riitta Murtola , Puh. 040-1361220 , Faksi 017- 7670340 , Sähköpostiosoite : riitta.murtola@vetrea.fi