Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Oras-avokurssi 70518


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Masennus, lievä tai keskivaikea
Avomuotoinen, sisältää yksilöllisiä ja ryhmäkäyntikertoja
Opiskeleville
Työelämässä oleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: KYS
Kurssin toteuttaa: Kiipula-Avire/Jyväskylä
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kiipula-Avire/Jyväskylä
13.05.2019 - 13.05.2019 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
14.05.2019 - 07.06.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
10.06.2019 - 10.06.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
17.06.2019 - 17.06.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
18.06.2019 - 09.08.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
12.08.2019 - 12.08.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
18.08.2019 - 18.08.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
26.08.2019 - 26.08.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
02.09.2019 - 02.09.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
09.09.2019 - 09.09.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
23.09.2019 - 23.09.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
07.10.2019 - 07.10.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
21.10.2019 - 21.10.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
25.11.2019 - 16.12.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
17.12.2019 - 17.12.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 9

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä tai työttöminä työnhakijoina oleville kuntoutujille, joiden työkykyä uhkaa masennus. Kurssille voidaan valita myös opiskelevia kuntoutujia. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennustila; sairauden oireita voi olla laukaisemassa myös työuupumus
– joilla on kuntoutukseen hakeutuessa kytkös työ- tai opiskeluelämään tai jotka ovat olleet väliaikaisesti poissa työelämästä viimeisen vuoden aikana enintään 6 kuukautta
– joilla on motivaatiota ja valmiudet osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
– joiden hoitosuhde hoidosta vastaavaan tahoon jatkuu kuntoutuksen aikana.

Kurssille ei valita henkilöitä,
– joiden tavoitteena ei ole työhön tai opintoihin palaaminen tai niissä jatkaminen
– joilla on akuutti päihdeongelma
– joiden ensisijaisena diagnoosina on jokin muu mielenterveyden häiriö tai muita merkittäviä samanaikaisia mielenterveyden häiriöitä
– joilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö
– joiden ei katsota hyötyvän ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta
– jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– työssä tai opinnossa jaksamiseen liittyvien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista ja tukemista
– työssä ja opinnossa jaksamiseen liittyvien psyykkisten kuormitustekijöiden tunnistamista
– työ- ja opiskelukyvyn tukemisen kannalta keskeisten verkostojen tunnistaminen ja yhteistyön tukeminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kiipula-Avire/Jyväskylä , (Kelan yritystunniste 23406441004), PL 13, 14201 TURENKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Päivi Kumpumäki , Puh. 0504621072 , Sähköpostiosoite : paivi.kumpumaki@kiipula.fi

Kurssipaikan tiedot
Kiipula-Avire/Jyväskylä, Sykeraitti 7-9, 40630 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö : Ulla Kauranen , Puh. 0504276851 , Sähköpostiosoite : ulla.kauranen@kiipula.fi