Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Sydän-kuntoutuskurssi 71445


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat
Alle 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Scandic Ikaalisten kylpylä
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä poissaoleville

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Scandic Ikaalisten kylpylä
16.09.2019 - 20.09.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
20.01.2020 - 24.01.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
08.06.2020 - 12.06.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Scandic Ikaalisten kylpylä
19.09.2019 - 20.09.2019 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 11 , aikuisten omaisten paikkoja 11
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 11, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville alle 68 –vuotiaille, jotka sairastavat sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa.

Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on sepelvaltimotauti ja
– joilla on useita riskitekijöitä tai
– joilla on työ- ja toimintakykyä rajoittava angina pectoris –oire tai
– jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin tai
– joille on tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus.

Kursseille valitaan myös kuntoutujia,
– jotka sairastavat sydämen vajaatoimintaa (esimerkiksi vajaatoimintaa aiheuttavaa synnynnäistä sydänsairautta, kardiomyopatiaa tai harvinaista sydänsairautta) tai
– joille on tehty läppäleikkaus.

Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että sydänsairaus on asianmukaisesti diagnosoitu ja kurssille valittaville kuntoutujille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– terveiden elämäntapojen ja itsehoito-ohjelmien omaksuminen
– kivun ja sydänsairauksiin liittyvien yleisten ongelmien hallinta
– kuntoutujan psyykkinen tukeminen
– sydänsairaudesta annetun tiedon syventäminen
– arjessa selviytymisen tukeminen
– sairautta koskevien tietojen ja kuntoutujan kuntoutuksen tukemiseen tarvittavien valmiuksien antaminen omaisille ja läheisille
– kuntoutujan sosiaalisten verkostojen hyödyntämisen parantaminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Scandic Ikaalisten kylpylä , (Kelan yritystunniste 14479147000), Huvilatie 2, 39500 IKAALINEN
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Paula Virtanen , Puh. 030 636 4831 , Sähköpostiosoite : paula.virtanen@scandichotels.com

Kurssipaikan tiedot
Scandic Ikaalisten kylpylä, Huvilatie 2, 39500 IKAALINEN
Yhteyshenkilö : Paula Virtanen , Puh. 030 636 4831 , Sähköpostiosoite : paula.virtanen@scandichotels.com