Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Tules-avokurssi 71447


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet
Avomuotoinen, sisältää ryhmämuotoisia käyntikertoja
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: KYS
Kurssin toteuttaa: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
28.08.2019 - 30.08.2019 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
02.10.2019 - 02.10.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
16.10.2019 - 16.10.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
30.10.2019 - 30.10.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
13.11.2019 - 13.11.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
27.11.2019 - 27.11.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
11.12.2019 - 11.12.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
08.01.2020 - 08.01.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
22.01.2020 - 22.01.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
05.02.2020 - 05.02.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
19.02.2020 - 19.02.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
06.04.2020 - 07.04.2020 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 2

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, polvi-, lonkka-, nilkka- tai niveloireita. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kursseille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka)
– joilla tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
– joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
– jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta
– joiden toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän toimissa.
– jotka ovat motivoituneet toimintakyvyn säilyttämiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Kursseille ei valita henkilöitä, joilla on
– akuutti tai vakava sairaus, joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40), joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– joilla kuntoutustarve liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseen välittömään jatkohoitoon ja kotiutumisvaiheen kuntoutukseen
– vaikea muistihäiriö (esimerkiksi MMSE-testin tulos alle 24 pistettä).

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa.

.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
– kivun syntymismekanismin ymmärtäminen ja kivunhallintakeinojen oppiminen
– itsehoidon tukeminen
– elämänhallinnan vahvistaminen
– työssä selviytymiskeinojen löytäminen
– kuntoutusprosessin yhdistäminen kotipaikkakunnalla ja työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin.

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Vetrea Terveys Oy / Iisalmi , (Kelan yritystunniste 18608719000), Pohjolankatu 15, 74100 IISALMI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Riitta Murtola , Puh. 040-1361220 , Faksi 017- 7670340 , Sähköpostiosoite : riitta.murtola@vetrea.fi

Kurssipaikan tiedot
Vetrea Terveys Oy / Iisalmi, Meijerikatu 4, 74100 IISALMI
Yhteyshenkilö : Riitta Murtola , Puh. 040-1361220 , Faksi 017- 7670340 , Sähköpostiosoite : riitta.murtola@vetrea.fi