Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Tules-kurssi 71586


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet
Alle 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: OYS
Kurssin toteuttaa: Hyvinvointi Sampo/Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Hyvinvointi Sampo
09.12.2019 - 13.12.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
14.04.2020 - 18.04.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
07.09.2020 - 11.09.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville alle 68 –vuotiaille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, polvi-, lonkka- tai nilkkaniveloireita ja jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kursseille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka)
– joilla tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
– joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
– jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta.

Kursseille ei valita henkilöitä, joilla on
– akuutti tai vakava sairaus, joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40), joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– joilla kuntoutustarve liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseen välittömään jatkohoitoon ja kotiutumisvaiheen kuntoutukseen
– vaikea muistihäiriö (esimerkiksi MMSE-testin tulos alle 24 pistettä).

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa.

.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
– kivun syntymismekanismin ymmärtäminen ja kivunhallintakeinojen oppiminen
– itsehoidon tukeminen
– elämänhallinnan vahvistaminen
– aktivoituminen käyttämään kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostoja
– kuntoutusprosessin yhdistäminen kotipaikkakunnalla ja terveydenhuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin.

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Hyvinvointi Sampo/Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö , (Kelan yritystunniste 06982172000), Väinämöinen 2, 88900 KUHMO
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Jussi Komulainen , Puh. 040-8491406 , Sähköpostiosoite : jussi.komulainen@kalevalankk.fi

Kurssipaikan tiedot
Hyvinvointi Sampo, Väinämöinen 2, 88900 KUHMO
Yhteyshenkilö : Jussi Komulainen , Puh. 040-8491406 , Sähköpostiosoite : jussi.komulainen@kalevalankk.fi