Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Downin oireyhtymä -kurssi 72385


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Downin oireyhtymä, lapset
Yli 1-vuotiaille
Alle kouluikäisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu
28.05.2018 - 01.06.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu
28.05.2018 - 01.06.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 6 , aikuisten omaisten paikkoja 12 , lapsiomaisten paikkoja 12
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 6, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille. Kohderyhmänä ovat lapset, joilla on Downin oireyhtymä, josta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Downin oireyhtymä -kursseille valitaan lapsia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu Downin oireyhtymä
– joiden toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen tasoa. Lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammainen tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea päivittäisissä toiminnoissa kuten ymmärretyksi tulemisessa, toiminnan ohjauksessa, tiedonkäsittelyssä, muistamisessa, hahmottamisessa, liikkumisessa, ruokailussa, siirtymisessä, henkilökohtaisessa hygieniassa, kuntoutustilanteisiin kulkemisessa tai kuntoutustoimenpiteessä.

Downin oireyhtymä -kursseille ei valita lapsia, joilla on
– sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden toimintakyky vastaa vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisen lapsen tasoa. Vaikeasti ja syvästi kehitysvammainen lapsi tarvitsee lähes jatkuvaa tai luonteeltaan huomattavan vaativaa ohjausta, valvontaa tai avustamista päivittäisissä toiminnoissaan.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan kurssiin tarvitaan hakemuksen liitteeksi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla. Perhekursseilla sisarusten laskennallinen määrä on kuntoutujaa kohden keskimäärin kaksi. Perustellusta syystä sisarusten määrä voi olla suurempi. Jokaisen kurssille hakevan sisaruksen osalta harkitaan kuntoutuksellinen tarve osallistumiselle.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
– auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
– auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu , (Kelan yritystunniste 20089401003), Holstinsalmentie 29, 90510 OULU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Sari Ronkainen , Puh. 0447147092 , Sähköpostiosoite : sari.ronkainen@coronaria.fi

Kurssipaikan tiedot
Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu, Holstinsalmentie 29, 90510 OULU
Yhteyshenkilö : Sari Ronkainen , Puh. 0447147092 , Sähköpostiosoite : sari.ronkainen@coronaria.fi