Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus -kurssi 72431


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Kehitysvamma, kehityshäiriöt tai monivammaisuus, lapset
Alakoululaisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto
23.07.2018 - 27.07.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto
23.07.2018 - 27.07.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 6 , aikuisten omaisten paikkoja 12 , lapsiomaisten paikkoja 12
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 4, joista vapaana 0
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 2, joista vapaana 2

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu alakoululaisille. Kohderyhmänä ovat lapset, joilla on kehitysvamma, kehityshäiriö tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma, josta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kurssille valitaan lapsia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu kehitysvamma, kehityshäiriö ja/tai synnynnäinen moni- tai liikuntavamma
– joiden toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen lapsen tasoa. Lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammainen tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea päivittäisissä toiminnoissa kuten ymmärretyksi tulemisessa, toiminnan ohjauksessa, tiedonkäsittelyssä, muistamisessa, hahmottamisessa, liikkumisessa, ruokailussa, siirtymisessä, henkilökohtaisessa hygieniassa, kuntoutustilanteisiin kulkemisessa tai kuntoutustoimenpiteessä.

Kurssille ei valita lapsia,
– joilla on sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden toimintakyky vastaa vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisen lapsen tasoa. Vaikeasti ja syvästi kehitysvammainen lapsi tarvitsee lähes jatkuvaa tai luonteeltaan huomattavan vaativaa ohjausta, valvontaa tai avustamista päivittäisissä toiminnoissaan.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan kurssiin tarvitaan hakemuksen liitteeksi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Lapsen perheosallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla. Perhekursseilla sisarusten laskennallinen määrä on kuntoutujaa kohden keskimäärin kaksi. Perustellusta syystä sisarusten määrä voi olla suurempi. Jokaisen kurssille hakevan sisaruksen osalta harkitaan kuntoutuksellinen tarve osallistumiselle.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
– auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
– auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto , (Kelan yritystunniste 02058978000), Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Eija Saarimaa , Puh. 0400351328 , Sähköpostiosoite : eija.saarimaa@lehopisto.fi

Kurssipaikan tiedot
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI
Yhteyshenkilö : Aino Mannismäki , Puh. 0405480956 , Sähköpostiosoite : aino.mannismaki@lehopisto.fi