Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Näkövammaisten kurssi 72585


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Näkövammaisuus
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville ja alle 68-vuotiaille
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Vetrea Terveys Oy / VetreaNeuron
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: NEURON / Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron
23.09.2019 - 27.09.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: NEURON / Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron
23.09.2019 - 24.09.2019 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaana 1
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 7, joista vapaana 7

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille, jotka ovat näkövammaisia. Vammasta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi myös olla muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat näkövammaisten kuntoutuksen erityisosaamista.

Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa/kuntoutuslaitoksessa/majoitusyksikössä ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Näkövammasta johtuva avuntarve liikkumisessa ei ole este kurssille osallistumiseen.
– kuntoutujan toimintakyky riittää kodin ulkopuoliseen aktiiviseen toimintaan ja että kuntoutuksella tähdätään kodin ulkopuolisen toiminnan ja osallistumisen ylläpitämiseen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan kurssiin tarvitaan hakemuksen liitteeksi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kurssille ei valita henkilöitä, jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– valmiuksien ja rohkeuden löytäminen mahdollisimman täysipainoiseen osallistumiseen omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa
– elämänhallinnan vahvistaminen
– itsehoidon omaksuminen
– selviytymiskeinojen löytäminen arkeen/työhön
– keinojen löytäminen ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi
– toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle jne.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Vetrea Terveys Oy / VetreaNeuron , (Kelan yritystunniste 18608719006), Vehmersalmentie 735, 71130 KORTEJOKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Mervi Huttunen , Puh. 050-5270376 , Faksi 017-460346 , Sähköpostiosoite : mervi.huttunen@neuron.fi

Kurssipaikan tiedot
NEURON / Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, Vehmersalmentie 735, 71130 KORTEJOKI
Yhteyshenkilö : Mervi Huttunen , Puh. 050-5270376 , Faksi 017-460 347 , Sähköpostiosoite : mervi.huttunen@neuron.fi