Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
PERUTTU Ihon sairaudet -kurssi 72832


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Ihon sairaudet
Yli 1-vuotiaille
Alle kouluikäisille, alakoululaisille ja yläkoululaisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry/Kuntoutumiskeskus Apila
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry/Kuntoutumiskeskus Apila Oy
04.11.2019 - 08.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry/Kuntoutumiskeskus Apila Oy
04.11.2019 - 08.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 16 , lapsiomaisten paikkoja 16
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaana 1
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 7, joista vapaana 6

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille ja alakoululaisille ja yläkoululaisille. Kohderyhmänä ovat ihon sairauksia sairastavat lapset, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kurssille valitaan lapsia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu ihon sairaus ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan kurssiin tarvitaan hakemuksen liitteeksi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla. Perhekursseilla sisarusten laskennallinen määrä on kuntoutujaa kohden keskimäärin kaksi. Perustellusta syystä sisarusten määrä voi olla suurempi. Jokaisen kurssille hakevan sisaruksen osalta harkitaan kuntoutuksellinen tarve osallistumiselle.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– auttaa lasta toimimaan arjessa perheenjäsenten kanssa
– auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
– auttaa sisarusta ymmärtämään arjen tilanteita.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry/Kuntoutumiskeskus Apila , (Kelan yritystunniste 02760193010), Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tuire Hastell , Puh. 0503212917 , Faksi 0947335390 , Sähköpostiosoite : tuire.hastell@allergia.fi

Kurssipaikan tiedot
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry/Kuntoutumiskeskus Apila Oy, Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Yhteyshenkilö : Merja Käpynen , Puh. 032716373 , Faksi 032716388 , Sähköpostiosoite : merja.kapynen@kk-apila.fi