Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Reuma-avokuntoutuskurssi 73649


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Nivelreuma ja selkärankareuma
Avomuotoinen
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: KYS
Kurssin toteuttaa: Vetrea Terveys Oy / Joensuu
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy, Joensuu
02.12.2019 - 04.12.2019 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
19.12.2019 - 19.12.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
16.01.2020 - 16.01.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
06.02.2020 - 06.02.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
27.02.2020 - 27.02.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
19.03.2020 - 19.03.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
16.04.2020 - 16.04.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
30.04.2020 - 30.04.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
14.05.2020 - 14.05.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
25.06.2020 - 25.06.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
06.08.2020 - 06.08.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
18.08.2020 - 19.08.2020 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 10

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, jotka sairastavat nivelreumaa tai selkärankareumaa. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– tiedon lisääminen reumasta ja sen hoidosta
– motivoituminen ja sitoutuminen kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävien kotiohjelmien toteuttamiseen
– sairauden vaiheen mukaisia selän ja nivelien liikkuvuutta lisäävien harjoitusten opettelu
– kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen
– työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. selkää ja niveliä suojaavat työskentelytavat)
– oman elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä
– kivunhallintakeinoihin perehtyminen
– voimavarojen löytäminen reumasairauden kanssa elämiseen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Vetrea Terveys Oy / Joensuu , (Kelan yritystunniste 18608719002), Nepenmäenkatu 2, 80200 JOENSUU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Marjukka Mustonen , Puh. 040 136 0702 , Faksi 013-610 0392 , Sähköpostiosoite : marjukka.mustonen@vetrea.fi

Kurssipaikan tiedot
Vetrea Terveys Oy, Joensuu, Nepenmäenkatu 2, 80200 JOENSUU
Yhteyshenkilö : Marjukka Mustonen , Puh. 040 136 0702 , Faksi 013-610 0392 , Sähköpostiosoite : marjukka.mustonen@vetrea.fi