Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Diabeteskurssi 74377


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Diabetes, tyyppi 1
Alle 20-vuotiaille
Peruskoulunsa päättäneille nuorille
Kurssi on nuorten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Taukokangas Oy/Oulainen
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
22.06.2020 - 26.06.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 7

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille. Kohderyhmänä ovat tyypin 1 diabetesta sairastavat nuoret, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu tyypin 1 diabetes ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
– joilla sairaus vaikuttaa esimerkiksi ammatinvalintaan tai itsenäistymiskehitykseen
– joille terveydenhuollossa saatu ensitieto, hoidonohjaus ja niiden syventäminen eivät ole riittäneet, vaan tarvitaan moniammatillista tukea ja ohjausta.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– diabeteksen itsehoidon edellyttämien tietojen ja taitojen varmistaminen erityisesti ravitsemuksesta
– kuntoutujan tukeminen diabeteksen hoidon ja seurannan liittämisessä arkipäivän rutiineihin
– diabeteksen hoidon mahdollisesti aiheuttamien psykososiaalisten paineiden hallinta
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– nuoren tukeminen ja rohkaisu itsenäistymiseen ja hoitovastuun ottamiseen
– toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Taukokangas Oy/Oulainen , (Kelan yritystunniste 23590584000), PL 110, 86301 OULAINEN
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Teemu Sorvoja , Puh. 044-4794792 , Faksi 08-4794701 , Sähköpostiosoite : teemu.sorvoja@taukokangas.fi

Kurssipaikan tiedot
Taukokangas Oy, Reservikomppaniankatu 11, 86300 OULAINEN
Yhteyshenkilö : Anne Halmetoja , Puh. 044-4794767 , Faksi 08-4794701 , Sähköpostiosoite : anne.halmetoja@taukokangas.fi