Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Asperger-kurssi 74700


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Aspergerin oireyhtymä
Koulunsa aloittaville ja alakoululaisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Päätöksenteko kurssille
Tämän kurssin kuntoutuspäätökset tekee kurssin yhteyshenkilö Kelan keskisessä vakuutuspiirissä.

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto
27.07.2020 - 31.07.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
01.03.2021 - 05.03.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto
27.07.2020 - 31.07.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
01.03.2021 - 05.03.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 16 , lapsiomaisten paikkoja 16
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 3, joista vapaana 0
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmänä ovat autismikirjon häiriötä/Aspergerin oireyhtymää sairastavat lapset, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kurssille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu autismikirjon häiriö/Aspergerin oireyhtymä ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. Kuntoutujat ovat kognitiivisesti normaalitasoisia ja käyvät koulua yleensä yleisopetuksessa.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla. Perhekursseilla sisarusten laskennallinen määrä on kuntoutujaa kohden kaksi. Perustellusta syystä sisarusten määrä voi olla suurempi. Jokaisen kurssille hakevan sisaruksen osalta harkitaan kuntoutuksellinen tarve osallistumiselle.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelukuvauksessa.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– sujuva arki ja elämänhallinnan vahvistaminen
– hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen
– kuntoutujan ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja jaksamisen tukeminen
– kuntoutujan ja perheen tiedon lisääminen Aspergerin oireyhtymästä
– vanhempien voimavarojen vahvistaminen sekä lapsen kasvatukseen liittyvien erityistilanteiden tunnistaminen ja käsittely
– sisarusten tukeminen sekä ymmärryksen lisääminen Aspergerin oireyhtymän vaikutuksista kotona ja kaveripiirissä.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto , (Kelan yritystunniste 02058978000), Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Eija Saarimaa , Puh. 0400351328 , Sähköpostiosoite : eija.saarimaa@lehopisto.fi

Kurssipaikan tiedot
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry / Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 LEHTIMÄKI
Yhteyshenkilö : Aino Mannismäki , Puh. 0405480956 , Sähköpostiosoite : aino.mannismaki@lehopisto.fi