Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Myastenia gravis -kurssi 75807


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Myasthenia gravis (MG)
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Kankaanpää/Kankaanpään Kangaspolku Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
22.07.2019 - 26.07.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
13.01.2020 - 17.01.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
15.01.2020 - 17.01.2020 laitosmuotoinen jakso 3 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10 , aikuisten omaisten paikkoja 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat myastenia gravista (MG).

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– terveydenhuollossa on tehty tarpeelliset neurologiset tutkimukset ja kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu myastenia gravis (MG)
– kuntoutujalla on itsenäistä toimintakykyä jäljellä siinä määrin, että hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutuja ei voi osallistua kurssille, jos

– hänellä on merkittävä osallistumista rajoittava sairaus tai vamma, joka haittaa kuntoutukseen osallistumista
– kuntoutuksen tavoitteet ovat enemmän hoidollisia kuin kuntoutuksellisia.

Kuntoutujan omainen tai muu läheinen henkilö voi osallistua kurssille 3 vrk:n ajan kurssin lopussa, kun hänen osallistumisensa kuntoutukseen on perusteltu ja se on kirjattu terveydenhuollon antamaan lääkärinlausuntoon.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Jos kuntoutusta haetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, mukaan tulee liittää julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa. .


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen omaisensa tai läheisensä sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi kurssin tavoitteena on

– antaa kuntoutujalle tietoa sairaudesta
– arkielämässä selviytymisen helpottaminen ja tukeminen
– sairauteen liittyvien toimintakyvyn rajoitteiden ymmärtäminen ja hyväksyminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– mahdollistaa kokemuksen jakaminen samankaltaisen elämänkokemuksen ja elämänvaihetta läpielävien ihmisten kanssa.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Kankaanpää/Kankaanpään Kangaspolku Oy , (Kelan yritystunniste 06726320000), Kelankaari 4, 38700 KANKAANPÄÄ
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tarja Lammi , Puh. 0503947524 , Faksi 025733200 , Sähköpostiosoite : tarja.lammi@kuntke.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, 38700 KANKAANPÄÄ
Yhteyshenkilö : Tarja Lammi , Puh. 0503947524 , Faksi 025733200 , Sähköpostiosoite : tarja.lammi@kuntke.fi