Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Ääreishermo- ja lihassairauksien kurssi 75813


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Ääreishermo- tai lihassairaus
Yli 1-vuotiaille
Alle kouluikäisille ja alakoululaisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu
28.10.2019 - 01.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu
28.10.2019 - 01.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 6 , aikuisten omaisten paikkoja 12 , lapsiomaisten paikkoja 12
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 3, joista vapaana 0
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 3, joista vapaana 2

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille ja alakoululaisille. Kohderyhmänä ovat ääreishermo- ja lihassairauksia tai spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavat lapset.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– terveydenhuollossa on tehty tarpeelliset tutkimukset ja lapsella on asianmukaisesti diagnosoitu ääreishermo- tai lihassairaus tai spinaalinen lihasatrofia (SMA).

Lasten perhekurssille osallistuu keskimäärin kaksi aikuista omaista ja kaksi sisarusta. Sisarusten osallistumisen kuntoutuksellinen tarve arvioidaan Kelassa. Alle kaksivuotiailta ei vaadita kuntoutuksellista tarvetta. Päätös kuntoutukseen voidaan tehdä tarvittaessa useammalle kuin kahdelle sisarukselle, jos palveluntuottajan on mahdollista ottaa useampi sisarus kuntoutukseen.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Jos kuntoutusta haetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, mukaan tulee liittää julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa. .


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen, hänen perheensä sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi kurssin tavoitteena on

– tukea lapsen ja perheen vuorovaikutusta ja toimimista arjessa
– auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
– auttaa sisaruksia ymmärtämään arjen tilanteita.
Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu , (Kelan yritystunniste 20089401003), Holstinsalmentie 29, 90510 OULU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Sari Ronkainen , Puh. 0447147092 , Sähköpostiosoite : sari.ronkainen@coronaria.fi

Kurssipaikan tiedot
Medifamilia Oy/Sokos Hotel Eden Oulu, Holstinsalmentie 29, 90510 OULU
Yhteyshenkilö : Sari Ronkainen , Sähköpostiosoite : sari.ronkainen@coronaria.fi