Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Elinsiirron saaneiden kurssi 76468


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Elinsiirto
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Härmän Kuntoutus Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Härmän kuntoutus Oy
13.05.2019 - 17.05.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
02.12.2019 - 06.12.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Härmän kuntoutus Oy
04.12.2019 - 06.12.2019 laitosmuotoinen jakso 3 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10 , aikuisten omaisten paikkoja 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 5

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka ovat saaneet elinsiirron (maksan-, munuaisen-, sydämen-, keuhkon- tai suolensiirron).

Kuntoutuja voi osallistua kurssille, kun elinsiirrosta on kulunut aikaa vähintään 6 kuukautta tai enintään 5 vuotta.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa on todettu kurssin tarve.

Kuntoutujan omainen tai muu läheinen henkilö voi osallistua kurssille 3 vrk:n ajan kurssin lopussa, kun hänen osallistumisensa kuntoutukseen on perusteltu ja se on kirjattu terveydenhuollon antamaan lääkärinlausuntoon.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen puolisonsa tai läheisensä sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi kurssin tavoitteena on

– tukea kuntoutujan henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä auttaa häntä elinsiirron aiheuttamaan elämäntilanteeseen sopeutumisessa
– antaa tukea elinikäiseen lääkityksen ja siirrännäisen kanssa elämiseen
– lisätä kuntoutujan tietoa ja motivaatiota omahoitoonsa
– auttaa tunnistamaan mielialaongelmia sekä löytää keinoja niiden voittamiseksi
– auttaa puolisoa tai läheistä ymmärtämään arjen tilanteita sekä kuntoutujan sairauden vaikutusta kotona ja hänen lähiympäristössään
– pyrkiä lisäämään puolison tai läheisen elinsiirtoon liittyvää tietoutta
– mahdollistaa kokemuksen jakaminen samankaltaisen elämänkokemuksen ja elämänvaihetta läpielävien ihmisten kanssa.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Härmän Kuntoutus Oy , (Kelan yritystunniste 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Nina Karsberg , Puh. 06-4831490 , Sähköpostiosoite : nina.karsberg@harmankuntokeskus.fi

Kurssipaikan tiedot
Härmän kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö : Nina Karlsberg , Puh. 06-4831490 , Sähköpostiosoite : nina.karsberg@harmankuntokeskus.fi