Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
CP- ja liikuntavammaisten kurssi 76774


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavammaisuus, nuoret
13-18-vuotiaille
Kurssi on nuorten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Taukokangas Oy/Oulainen
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
22.03.2021 - 26.03.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
16.08.2021 - 20.08.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kokonaispituus yhteensä 5 vuorokautta
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
22.03.2021 - 23.03.2021 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta
18.08.2021 - 20.08.2021 laitosmuotoinen jakso 3 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 4, joista vapaana 4
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 4, joista vapaana 4

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmänä ovat nuoret, joilla on CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma, josta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kursseille valitaan nuoria,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma
– joiden toimintakyky vastaa lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisen nuoren tasoa. Lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammainen nuori tarvitsee jonkin verran ikäistään enemmän tukea päivittäisissä toiminnoissa kuten ymmärretyksi tulemisessa, toiminnan ohjauksessa, tiedonkäsittelyssä, muistamisessa, hahmottamisessa, liikkumisessa, ruokailussa, siirtymisessä, henkilökohtaisessa hygieniassa, kuntoutustilanteisiin kulkemisessa tai kuntoutustoimenpiteessä.

Kurssille ei valita nuoria,
– joilla on sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden toimintakyky vastaa vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisen nuoren tasoa. Vaikeasti ja syvästi kehitysvammainen nuori tarvitsee lähes jatkuvaa tai luonteeltaan huomattavan vaativaa ohjausta, valvontaa tai avustamista päivittäisissä toiminnoissaan.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan kurssiin tarvitaan hakemuksen liitteeksi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutujan yksi aikuinen omainen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– nuoren auttaminen toimimaan ryhmässä tasavertaisesti muiden nuorten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– elämänhallinnan vahvistaminen ja mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen
– toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle
– omaisten ja läheisten tukeminen nuoren kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Taukokangas Oy/Oulainen , (Kelan yritystunniste 23590584000), PL 110, 86301 OULAINEN
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Päivi Nurmi , Puh. 0444794768 , Faksi 084794701 , Sähköpostiosoite : paivi.nurmi@taukokangas.fi

Kurssipaikan tiedot
Taukokangas Oy, Reservikomppaniankatu 11, 86300 OULAINEN
Yhteyshenkilö : Päivi Nurmi , Puh. 0444794768 , Faksi 084794701 , Sähköpostiosoite : paivi.nurmi@taukokangas.fi