Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
ALS-kurssi 77053


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: ALS
Aikuisille
Kurssi on aikuisten parikurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Taukokangas Oy/Oulainen
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
08.03.2021 - 17.03.2021 laitosmuotoinen jakso 10 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
08.03.2021 - 17.03.2021 laitosmuotoinen jakso 10 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 2, joista vapaana 1
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 6, joista vapaana 3

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu ALS-sairautta sairastaville aikuisille.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– terveydenhuollossa on tehty tarpeelliset tutkimukset ja kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu ALS-sairaus
– kuntoutujalla on itsenäistä toimintakykyä jäljellä siinä määrin, että hän kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutuja ei voi osallistua kurssille, jos

– hänellä on merkittävä osallistumista rajoittava sairaus
– kuntoutuksen tavoitteet ovat enemmän hoidollisia kuin kuntoutuksellisia.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Jos kuntoutusta haetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, mukaan tulee liittää julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutujan puoliso tai muu omainen voi osallistua kurssille koko kurssin ajan, kun hänen osallistumisensa kuntoutukseen on perusteltu ja se on kirjattu terveydenhuollon antamaan lääkärinlausuntoon.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen puolisonsa tai omaisensa sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi kurssin tavoitteena on

– antaa kuntoutujalle tietoa sairaudesta
– tukea kuntoutujan ja omaisen arjessa selviytymistä
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja elämänhallinnan lisääntyminen
– itsehoitovalmiuksien parantaminen ja tukeminen
– mahdollistaa kokemuksen jakaminen samankaltaisen elämänkokemuksen ja elämänvaihetta läpielävien ihmisten kanssa
– toimivan tukiverkoston kartoittaminen kotipaikkakunnalla.
Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Taukokangas Oy/Oulainen , (Kelan yritystunniste 23590584000), PL 110, 86301 OULAINEN
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tuula Korkiakoski , Puh. 0444794751 , Faksi 084794701 , Sähköpostiosoite : tuula.korkiakoski@taukokangas.fi

Kurssipaikan tiedot
Taukokangas Oy, Reservikomppaniankatu 11, 86300 OULAINEN
Yhteyshenkilö : Tuula Korkiakoski , Puh. 0444794751 , Faksi 084794701 , Sähköpostiosoite : tuula.korkiakoski@taukokangas.fi