Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
IKKU-kurssi 78773


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Ikääntyneet monisairaat
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Pohjoinen vak.piiri
Kurssin toteuttaa: Rokuan Kuntoutus Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä poissaoleville

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 11 vuorokautta
Kurssipaikka: Rokuan Kuntoutus Oy
01.02.2021 - 05.02.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
08.02.2021 - 16.04.2021 käyntikerta, asiantuntija 1 käyntikertaa
19.04.2021 - 23.04.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille, jotka asuvat joko kotona tai palvelutalossa ja ovat monisairaita. Kurssi myönnetään henkilöille, joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
– kuntoutuja jaksaa osallistua kurssin sisältämään kuntoutusohjelmaan, jota on noin 5 tuntia päivässä
– kuntoutujalla on halua osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
– kuntoutujan mahdollinen ja korkeintaan lievä muistisairaus ei häiritse tai rajoita kuntoutukseen osallistumista ja kuntoutujan muistitoiminnot riittävät kurssille osallistumiseen.

Arvioitaessa kuntoutujan suoriutumista kuntoutuksen aikana, huomioidaan hänen kaikki toimintakykynsä osa-alueet. Kurssi ei sovellu henkilöille, joiden

– toimintakyvyssä on merkittäviä puutteita, jotka vaikeuttavat kuntoutukseen osallistumista
– hahmottamisen ongelma, väsyvyys tai vaikea sairaus tai edennyt muistisairaus estää kurssille osallistumisen.

Kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu palveluntuottajan toteuttamalle kotikäynnille hahmottaakseen kuntoutujan tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään hänen kuntoutumista. Puoliso, omainen tai läheinen ei osallistu kurssijaksoille.

Kuntoutuksen hakemistavarten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Kurssin yleisinä tavoitteina on, että kuntoutuja saa

– voimavaroja sairauksien kanssa elämiseen ja selviytymiseen arjessa
– vahvistusta elämänhallintaan
– vertaistukea.


Kurssin toteutus
Palveluntuottaja on yhteydessä kuntoutujaan ennen kurssin alkamista. Yhteydenoton tarkoituksena on antaa kuntoutujalle tietoa kurssin toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kotikäynti
Kurssiin sisältyy kotikäynti tai verkostoneuvottelu.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Rokuan Kuntoutus Oy , (Kelan yritystunniste 07866114000), Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Eija Väänänen , Puh. 0207819376 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@rokua.com

Kurssipaikan tiedot
Rokuan Kuntoutus Oy, Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
Yhteyshenkilö : Eija Väänänen , Puh. 0207819376 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@rokua.com