Beräkning av studielånskompensation - frågor - del 1

? Anvisningar
Examen ?
(1) Vilken examen avlägger du eller har du avlagt?

(2) När beviljades du din första studierätt för examensstudier vid en högskola?

Observera att frågan gäller när din studierätt började - inte när du varit närvaroanmäld för första gången.
3) Var avlägger du examen?

Omständigheter som förlängt studietiden ?
(4) Har tiden för avläggande av examen förlängts på grund av följande omständigheter (du kan välja flera)?