Beräkning av studielånskompensation - frågor - del 1

? Anvisningar
Examen ?
(1) Vilken examen avlägger du eller har du avlagt?

(2) När har du mottagit den första studieplatsen för studier som leder till högskoleexamen?

Observera att frågan gäller när du fått din första studieplats - inte när du varit närvaroanmäld för första gången.
3) Var avlägger du examen?

Omständigheter som förlängt studietiden ?
(4) Har tiden för avläggande av examen förlängts på grund av följande omständigheter (du kan välja flera)?