Beräkning av studiestöd - frågor - del 1/2

?Anvisningar
Om du är under 17 år och det barnbidrag som betalas för dig har dragits in, ange din ålder som 17 år.
Har du vårdnaden om ett barn som är under 18 år
  ?
Läroanstalt
  ?
Studieland
  ?
Får du (du kan välja flera alternativ)
 
?
?
?

Boendeform
  ?