Beräkning av studiestöd - frågor - del 1/2

?Anvisningar
Har du vårdnaden om ett barn som är under 18 år
  ?
Läroanstalt
  ?
Studieland
  ?
Får du (du kan välja flera alternativ)
 
?
?
?

Boendeform
  ?