Beräkning av studielånsavdrag - frågor - del 1

? Anvisningar
Examen ?
(1) Vilken examen avlägger du eller har du avlagt?

(2) När har du vid antagningen av studerande mottagit studieplatsen för den planerade examen (räknat från)?

3) När har du första gången gjort närvaroanmälan för dessa högskolestudier?

(4) Var avlägger du examen?

Övriga högskolestudier ?
(5) Om du tidigare bedrivit andra studier som leder till en högskoleexamen eller om du tidigare tagit emot en studieplats, ange när du har tagit emot studieplatsen (eller första gången anmält dig som närvarande studerande)


Om du har angett både alternativ c och d, välj endast alternativ c.
 

 

Omständigheter som förlängt studietiden ?
(6) Har tiden för avläggande av examen förlängts på grund av följande omständigheter (du kan välja flera)?