Gå till innehåll
Steg 1/4

Basuppgifter

Om räknaren

Du kan använda räknaren för att beräkna beloppet av sjukdagpenningen och den partiella sjukdagpenningen.
Du behöver uppgifter om dina inkomster för ungefär ett år innan dagpenningen börjar.
Obligatorisk uppgift
Välj ett eller flera alternativ.

Obligatorisk uppgift
(dd.mm.åååå)

Om du vill ha en uppskattning av dagpenningens nettobelopp ska du ange den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för din lön.