Peruspäivärahan määrän laskenta

Yleisohje
Määrä lasketaan alkaen
Huollettavien alle 18 -vuotiaiden lasten lukumäärä
Työttömyysaikana saadun oman palkan tai muun työtulon määrä veroja vähentämättä
Omien/puolison sosiaalietuuksien määrä veroja vähentämättä
e/kk
Jos haluat laskea peruspäivärahan määrän aktiiviajan korotusosalla korotettuna, valitse Aktiiviajan korotusosa.
Aktiiviajan korotusosa
Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa, saatat olla oikeutettu aktiiviajan korotusosaan.
Katso lisätietoja myös ohjeista tai www.kela.fi .