Peruspäivärahan määrän laskenta

Yleisohje
Määrä lasketaan alkaen
Huollettavien alle 18 -vuotiaiden lasten lukumäärä
Työttömyysaikana saadun oman palkan tai muun työtulon määrä veroja vähentämättä
Omien/puolison sosiaalietuuksien määrä veroja vähentämättä
e/kk
Korotusosan edellytykset täyttyvät
Korotusosaa pitkän työhistorian perusteella maksetaan, kun työsuhde on päättynyt 31.12.2016 tai sitä ennen. Tätä korotusosaa voidaan maksaa enintään 30.6.2017 asti.
Katso lisätietoja ohjeista.