Beräkning av grunddagpenningens belopp

Anvisning
Beloppet beräknas fr.o.m.
Antal barn under 18 år att försörja
Beloppet av egen lön eller annan arbetsinkomst under arbetslöshetstiden utan avdrag för skatter
Beloppet av egna/makens sociala förmåner utan avdrag för skatter
e/mån
Om du vill beräkna beloppet av grunddagpenningen förhöjd med förhöjningsdelen för aktiv tid, välj Förhöjningsdel för aktiv tid.
Förhöjningsdel för aktiv tid
Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan du ha rätt till en förhöjningsdel för aktiv tid.
Mer information finns även i anvisningarna eller på www.kela.fi .