Sairauspäivärahakauden laskenta - perusteet

?Yleisohje
Anna laskentaa varten tiedot
Sairausaika
-
Minkä päivärahan suoritusaikoja haluat laskea

Oletko YEL-vakuutettu
Omavastuuaika


Yhtäjaksoisen sairauden ensimmäinen päivärahapäivä (vain, jos välitön jatko)
Aikaisemmat päivärahapäivät kahden viimeisen vuoden ajalta