Perusteet

Laskurin käyttäminen

Tällä laskurilla voit laskea sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan omavastuuajan ja enimmäisajan. Lisäksi laskuri laskee sairauspäivärahan maksukaudet. Jos haluat tietää lisää päivärahasta, lue lisää Kela.fi -sivuilta (avautuu uuteen ikkunaan).
Jos olet YEL-vakuutettu, voit laskea ajanjakson, jolta voit saada YEL-päivärahaa. YEL-päivärahaa voi saada sairaus- ja osasairauspäivärahan omavastuuajalta.

Sairausaika on sairastumispäivän ja viimeisen sairauslomapäivän välinen aika. Sairastumispäivä on päivä, jolloin sairaus on todettu.

Pakollinen tieto
(pp.kk.vvvv)

-
(pp.kk.vvvv)

Minkä päivärahan suoritusaikoja haluat laskea?
Pakollinen tieto
Oletko YEL-vakuutettu?
Omavastuuaika
Pakollinen tieto
Omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää. Jos olet jo saanut päivärahaa ja sama sairaus alkaa uudelleen 30 päivän kuluessa edellisestä, omavastuuaika on vain sairastumispäivä. Jos lääkäri on kirjoittanut jatkotodistuksen aikaisempaan sairauspoissaoloon, sairauspäivärahan maksu jatkuu ilman omavastuuaikaa.
Jos sairautesi jatkuu, päivärahan maksukaudet lasketaan aina yhtäjaksoisen päivärahakauden alusta siten, että ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivää.
(pp.kk.vvvv)

Pakollinen tieto