Basuppgifter

Om räknaren

Med den här räknaren kan du räkna ut självrisktiden och maximitiden för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning. Du får också fram utbetalningsperioderna för sjukdagpenningen. Du kan läsa mer om sjukdagpenning på www.fpa.fi (öppnas i nytt fönster).
Om du är FöPL-försäkrad kan du räkna ut under vilken tidsperiod du kan få FöPL-dagpenning. Man kan få FöPL-dagpenning under självrisktiden för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning.

Sjukdomstiden är tiden mellan insjuknandedagen och sista sjukskrivningsdagen. Insjuknandedagen är den dag då sjukdomen har konstaterats.

Obligatorisk uppgift
(dd.mm.åååå)

-
(dd.mm.åååå)

För vilken dagpenning vill du beräkna utbetalningstiden?
Obligatorisk uppgift
Är du FöPL-försäkrad?
Självrisktid
Obligatorisk uppgift
Självrisktiden för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning är insjuknandedagen och de 9 följande vardagarna. Om du redan har fått dagpenning och samma sjukdom börjar på nytt inom 30 dagar från den föregående är självrisktiden endast insjuknandedagen. Om en läkare har skrivit ut ett intyg om förlängning av den tidigare sjukfrånvaronfortsätter utbetalningen av sjukdagpenning utan självrisktid.
Om sjukdomen fortsätter beräknas utbetalningsperioderna för dagpenningen under en sammanhängande sjukdagpenningsperiod alltid så att den första utbetalningsperioden är 6 vardagar och de följande perioderna 25 vardagar.
(dd.mm.åååå)

Obligatorisk uppgift