Beräkning av sjukdagpenningperioden - grunder

?Anvisningar
Ge de nödvändiga uppgifterna för beräkningen
Sjukdomstid
-
För vilken dagpenning vill du beräkna utbetalningstiden?

Är du FöPL-försäkrad?
Självrisktid


Första dagpenningsdagen under den sammanhängande sjukdomstiden (endast när sjukdomen fortsätter utan avbrott)
Tidigare dagpenningdagar under de två senaste åren