Työmarkkinatuen määrän laskenta

Yleisohje
Määrä lasketaan alkaen
Siviilisääty
Huollettavien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
Työttömyysaikana saadun oman palkan tai muun työtulon määrä veroja vähentämättä
Omien/puolison sosiaalietuuksien määrä veroja vähentämättä
e/kk
Omat pääoma- tai muut kuin palkka- ja työtulot
e/kk
Vanhempien taloudessa asumista koskevat tiedot
Asun vanhempieni taloudessa
Jos haluat laskea työmarkkinatuen määrän aktiiviajan korotusosalla korotettuna, valitse Aktiiviajan korotusosa.
Aktiiviajan korotusosa
Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa, saatat olla oikeutettu aktiiviajan korotusosaan.
Katso lisätietoja myös ohjeista tai www.kela.fi.