Vuorottelukorvauksen määrän laskenta

Yleisohje
Vuorotteluvapaan alkamispäivä
Vuorotteluvapaasopimus on tehty
Vuorotteluvapaalla saadun oman palkan tai muun työtulon määrä veroja vähentämättä
Omien/puolison sosiaalietuuksien määrä veroja vähentämättä
e / kk
 
Minulle on kertynyt työhistoriaa
Vuorottelukorvauksen työhistoriaedellytys on 1.1.2016 alkaen vähintään 20 vuotta, kun vuorotteluvapaasopimus on tehty 1.1.2016 tai sen jälkeen. Vaikka vuorotteluvapaasopimus olisi tehty ennen 1.1.2016, mutta vuorotteluvapaa alkaisi 1.4.2016 tai sen jälkeen, vaaditaan myös tällöin 20 vuoden työhistoriaedellytys.