Beräkning av alterneringsersättningens belopp

Hjälp
Datum när alterneringsledigheten börjar
Avtal om alterneringsledighet har ingåtts
Beloppet av egen lön eller annan arbetsinkomst under alterneringsledigheten utan avdrag för skatter
Beloppet av egna/makens sociala förmåner utan avdrag för skatter
e / mån
 
Jag har varit i arbetslivet
Arbetsvillkoret för alterneringsersättning är fr.o.m. 1.1.2016 minst 20 år, när avtalet om alterneringsledighet har gjorts upp 1.1.2016 eller senare. Även om avtalet har gjorts upp före 1.1.2016 men alterneringsledigheten börjar 1.4.2016 eller senare, krävs 20 års arbet-serfarenhet.